Παρέχουμε άριστης ποιότητας door to door υπηρεσίες εφαρμόζοντας τo παγκοσμίως αναγνωρισμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας FIDI/Faim 3.1  με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών, πολιτική προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, και πολιτική ενάντια σε πρακτικές Διαφθοράς & Δωροδοκίας, με γνώμονα πάντα τη την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Η εταιρεία μας διατηρεί την συγκεκριμένη πιστοποίηση υπηρεσιών από το 1990 , ανανεούμενη κάθε 3ετία μετά από ενδελεχείς ελέγχους από ανεξάρτητους εκτιμητές  της Ernst & Young που επιθεωρούν λεπτομερώς την ποιότητα εγκαταστάσεων, μέσων, υπηρεσιών αλλά και των διαδικασιών και τυποποίησης εργασίας.

Ετήσια Ανανέωση του Πιστοποιητικού Ποιότητας της εταιρείας μας μετά από Εσωτερικό Ποιοτικό Έλεγχο και Επιβεβαίωση της Διασφάλισης Υψηλής Ποιότητας των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών.