Η Διοίκηση της Attica Movers SA και όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτή δεσμευόμαστε για τα κάτωθι:

  • Να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες μας.

  • Να ικανοποιούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών μας.

  • Να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Όλοι οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με συνεχή προσπάθεια, συνέπεια, επαγγελματική προσήλωση και:

  • Προληπτικές και όχι διορθωτικές ενέργειες.

  • Πιστή εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας που η εταιρεία μας εφαρμόζει

  • Απόλυτη συμμόρφωση και προσήλωση στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

  • Εκτέλεση κάθε δραστηριότητας σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες και τις οδηγίες του Συστήματος Ποιότητας.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η εφαρμογή και συμπόρευση με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι υποχρεωτική για όλους τους εμπλεκόμενους.