Ειδικευμένες υπηρεσίες διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων επικεντρωμένες απόλυτα στις ανάγκες του πελάτη.

Η ATTICA MOVERS SA προσφέρει ολοκληρωμένες, αποτελεσματικές και αξιόπιστες DOOR TO DOOR υπηρεσίες μεταφοράς σε όλο τον κόσμο, βασιζόμενη στην εμπειρία και τον εξοπλισμό της αλλά και σε ένα εξαιρετικά αξιόπιστο  και συνεχώς επεκτεινόμενο δίκτυο συνεργατών.