Η Attica Movers SA είναι μέλος των:

  • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Logistics Ελλάδος από το 1987

  • International Federation of International Movers (FIDI) από το 1990

  • International Association of Movers (IAM)

  • Chambre Syndicale du Déménagement Επιμελητήριο Μεταφορικών Εταιρειών της Γαλλίας

  • Ελληνο-γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

  • Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο