Η ATTICA MOVERS SA με μεγάλη εμπειρία στη δρομολόγηση και  οργάνωση μετεγκατάστασης γραφείων, πρεσβειών και εταιρειών έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει και να υλοποιήσει _ανάλογα με τις επιθυμίες σας_  τέτοιου βεληνεκούς έργα, σταδιακά ώστε να διαφυλάσσεται η εύρυθμη λειτουργία των γραφείων καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και των αρχικών σταδίων της μεταφοράς, να ολοκληρώνει το κύριο έργο της μετεγκατάστασης στο συντομότερο δυνατό διάστημα, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης την ακριβώς επόμενη, εργάσιμη μέρα !

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

  • Σχεδιασμός σε συνεργασία με τον πελάτη των επιθυμητών χρονοδιαγραμμάτων μετεγκατάστασης και των προθεσμιών

  • Συσκευασία, μεταφορά και επανατοποθέτηση ανά θέση εργασίας, γραφείο, τμήμα, όροφο.

  • Συσκευασία, μεταφορά & επανατοποθέτηση αρχείων σε υφιστάμενη σειρά αρχειοθέτησης

  • Μετεγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων και servers

  • Τήρηση διαδικασιών ασφαλείας

  • Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Ενδεικτικά επιτυχημένα έργα μετεγκατάστασης:

Μετεγκατάσταση Υποκαταστήματος Παγκρατίου

Καναδική Πρεσβεία