Η ATTICA MOVERS SA με ιδιόκτητες, πλήρως οργανωμένες αποθήκες στις Αχαρνές Αττικής, έχει δυνατότητα:

  • βραχυχρόνιας αποθήκευσης και
  • μακροχρόνιας αποθήκευσης

σε υποδειγματικές συνθήκες φύλαξης και ασφάλειας.

Οι αποθήκες μας φυλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και πυρανίχνευσης και ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεωτικών από το νόμο προδιαγραφών ασφάλειας για τηχορήγηση του Πιστοποιητικού Ποιότητας της εταιρείας .