Η εταιρεία μας στις 24/11/2017 υπέγραψε και ενσωμάτωσε στις πολιτικές ποιότητας της εταιρείας τον Χάρτη του Οργανισμού FIDI ενάντια σε πρακτικές μονοπωλίων και αθέμιτου ανταγωνισμού  (FIDI Anti-Trust Charter) με τη δέσμευση για καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και των καρτέλ επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε μονοπωλιακές πολιτικές που εμποδίζουν τον υγιή ανταγωνισμό. Ο κώδικας συμπεριφοράς σε σχέση με τον ανταγωνισμό που η εταιρεία υιοθέτησε είναι ο ακόλουθος:

ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ